7: Setervollens Dynamitt

23/11-2017 – Setervollens Dynamitt med sitt første rådyr etter en fin los på 40min. Grattis!!