Drever valper

12/10-2016 :
NJCH SJCH NUCH SUCH FIUCH NORDUCH LYNGDØLENS ZENTA
 fikk 9 valper, 3 tisper og 6 hanneer

FORVENTES VALPER MED:
– MEGET PENT EKSTERIØR
– MEGET STOR JAKTLYST
– MEGET GODT LYNNE

SELGES TIL JAKTPRØVE & UTSTILLINGS INTERESSERTE
TA KONTAKT PÅ +47 906 92 928 – setervollen@icloud.com

 

NJCH SJCH NUCH SUCH FINUCH NORDUCH

N S JCH N S FI NORD UCH LYNGDØLENS ZENTA